Juletreproduksjon

Det norsk juletreselskap har juletrær under produksjon på Østlandet og på Sørlandet. Vanlig gran, serbergran og edelgran, både på skogsmark og på dyrka mark.

I tillegg produserer vi snittgrønt; nobelgran og kristtorn, på Sørlandet

____________

Det norsk juletreselskap kan tilby forholdsvis store mengder av juletrær fra ca år 2005. 

 

Hvorfor plantasjer?

I et naturlig granfelt der ingen mennesker har formet trærne, er det under 10 % (ofte ned mot 3-5 %!) av trærne som er egnet som juletre. I naturlig granfelt i skogen skal de unge grantrærne stå og vokse seg store, og man har ingen kostnader med stell, gjødsling og oppfølging. Det klarer seg selv. I stedet har man store kostnader ved hogst og innsamling. Man må gå over store områder for å finne mange nok fine juletrær.

Plantasjer derimot, er alle trærne plantet og etablert med tanke på å produsere juletrær. De blir fulgt opp hvert år med planting, gjødsling, klipp og generelt tilsyn. Dette er arbeidskrevende. I stedet er innhøstingen billigere og mer effektiv. I en vanlig god plantasje blir over 70 % av trærne ”juletrekvalitet”. Dagens krav til effektiv produksjon av juletrær med god nok kvalitet medfører at flere og flere trær kommer fra plantasjer.

 ”Gammelmetoden” blir sjeldnere og sjeldnere. DNJ ønsker å holde på denne tradisjonen, fordi slike trær får et annen utseende en trær fra plantasjer. Siden det er kunder som fortsatt ønsker slike trær vil vi tilstrebe et utvalg som inkluderer både plantasje- og trær fra naturskogen.

Gjødsling av juletrær i Follo

 

 

 

 

 

Rydding rundt juletrær i Enebakk

Utsnitt fra juletrepantasje i Aurskog

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x